top of page

Поширені запитання

Загальні питання

 

1. Що таке програма сертифікації EuroPsy?

EuroPsy - це європейський стандарт освіти і професійної підготовки в області психології, встановлений Європейською федерацією психологічних асоціацій (EFPA). Будь-який психолог, що відповідає цьому стандарту, може отримати Сертифікат і бути внесеним до Реєстру європейських психологів.

 

2. Що потрібно для отримання Сертифікату EuroPsy?

Психологи повинні мати вищу психологічну освіту не менше 5 років і не менше 1 року практики під супервізією. Вони також повинні підписати згоду про те, що вони будуть діяти відповідно до етичних правил професії психолога.

 

3. Які вимоги до університетської освіти?

Програма сертифікації EuroPsy використовує базову модель для оцінки змісту і рівня академічних програм. Модель називається «EuroPsyT - Структура освіти і практики підготовки психологів в Європі». Вона була заснована EFPA в 2001 році.

 

4. Хто приймає рішення про присудження Сертифікату EuroPsy?

Національні комітети  EuroPsy аналізуть заявки і визначають їх відповідність стандартам EuroPsy. Європейський комітет EuroPsy, заснований EFPA, здійснює нагляд щодо роботи національних комітетів EuroPsy і процесів сертифікації.

 

5. Хто відповідає за Реєстр EuroPsy?

Відповідальний за Реєстр Головний офіс EFPA  (Брюссель).

 

6. Що означає слово «EuroPsy»?

Назву EuroPsy було обрано як скорочення від зареєстрований “Європейський психолог».

7. Чи захищено назву EuroPsy законом?

EuroPsy було зареєстровано як торговельну марку в Європі. Більш того, професія«психолог» визнається законом в більшості європейських країн.

8. Як я можу дізнатися більше про програму сертифікації EuroPsy?

Відвідайте веб-сайт: www.europsy.eu

9. Чи може будь-який психолог отримати Сертифікат EuroPsy?

Ні, тільки психологи, чия освіта відповідає стандартам освіти (не менше 5 років) і практики (практика під супервізією не менше 1 року), і які підписали згоду про дотримання стандартів етичної поведінці, можуть отримати EuroPsy.

 

10. Чи однакові стандарти підготовки психологів в усіх країнах?

В Європі існують відмінності в освіті та професійній підготовці психологів. Тому було вирішено ввести програму сертифікації EuroPsy як загальноєвропейського базового стандарту підготовки психологів.

 

11. Чи дозволяє Сертифікат EuroPsy психологам працювати в іншій країні?

Ні. Існує європейська директива, спрямована на узгодження вимог, але країни, що входять до Європейського Союзу, можуть встановлювати свої власні правила. У більшості країн є певні обмеження. EuroPsy інформує «регулюючі органи» інших країн про освіту і професійну підготовку.

 

12. Який офіційний статус програми сертифікації EuroPsy?

EuroPsy - це базовий стандарт підготовки психологів, встановлений професійними психологами, що входять до EFPA. EFPA охоплює асоціації психологів в 39 країнах, в яких працює понад 350 000 індивідуальних психологів.

 

13. Чи є Сертифікат EuroPsy ліцензією на практику?

Ні. Ліцензія на психологічну практику може бути надана тільки національними урядами.

 

14. Чи вимагає законодавство наявність Сертифікату EuroPsy?

Ні. На даний момент немає вимоги, щоб психологи обов'язково мали Сертифікат EuroPsy, але EuroPsy може сприяти законодавчій регуляції професійної діяльності психологів.

 

15. Чи можуть психологи з Реєстру EuroPsy працевлаштуватись і практикувати по всій Європі?

Європейське право дозволяє громадянам з країн-членів ЄС вільно пересуватися, селитися і працювати в будь-якій країні ЄС. Психологічна практика в іншій європейській країні регулюється законодавством цієї країни.

 

16. Як університети беруть участь в програмі сертифікації EuroPsy?

Університети надають академічну освіту, необхідну психологам для отримання Сертифіката EuroPsy. EFPA і національні психологічні асоціації співпрацюють з університетами з приводу узгодження та створення стандартів. Багато університетів пропонують навчальні програми з психології (ступінь бакалавра та/плюс ступінь магістра), що відповідають вимогам програми сертифікації EuroPsy.

 

17. Чи діє Сертифікат EuroPsy у всій Європі?

Так. Система сертифікації EuroPsy застосовується у всіх країнах, чиї психологічні асоціації є членами EFPA, тобто в 28 країнах ЄС і 8 інших європейських країнах.

 

18. Хто платить за сертифікацію EuroPsy?

Кандидати сплачують витрати на свою освіту і професійну підготовку, включно з будь-яким додатковим навчанням або практикою, які можуть знадобитися для відповідності стандартам EuroPsy. Крім того, вони платять внесок в Національний комітет EuroPsy, який розглядає їх заявку. Цей збір варіюється від країни до країни.

 

19. Хто встановлює стандарти сертифікації EuroPsy?

Базові стандарти спочатку були розроблені в рамках європейського проекту робочою групою, яка створила програму сертифікації EuroPsy. За встановлення стандартів тепер відповідає EFPA, яка розробила “Положення про EuroPsy”. За моніторинг стандартів відповідає Координаційний комітет EuroPsy, в якому співпрацюють Європейський комітет EuroPsy EFPA і Виконавча рада EFPA.

 

20. Хто вирішує, яка інформація знаходиться в Реєстрі EuroPsy?

Так звані реєстраційні дані прописані в “Положенні про EuroPsy”. Зміст кожного індивідуального реєстраційного запису залежить від освіти та професійної підготовки психолога.

 

21. Як сертифікація EuroPsy співвідноситься з Європейською директивою 2005/36 / EC?

Психолог - це регульована професія як зазначається у Європейській директиві 2005/36/ЄС. Визначення кваліфікації базується на "загальній системі", тобто на основі взаємного визнання між державами-членами - воно не є автоматичним, як у випадку професій, включених в "секторальну систему" (архітектори, стоматологи, лікарі тощо). Директива зараз  в процесі перегляду. Фахівці, які відповідають вимогам "Загальної кваліфікаційної рамки", заснованої Європейською Комісією, також будуть мати "автоматичне" визнання. EFPA запропонувала EuroPsy як основу для “Загальної кваліфікаційної рамки” для психологів.

 

22. Чи є Сертифікат EuroPsy професійної картою (професійним паспортом)?

Так і ні. Сертифікат EuroPsy може розглядатися як професійна карта в тому сенсі, якій передбачається в Європейській директиві 2005/36/EС. Це може сприяти міжнародній мобільності психологів через пришвидшення обміну інформацією між країнами-членами ЄС. Переглянута Директива визначає професійну карту інакше, а саме, як документ, якій видається регулюючими установами від імені держави. Ціль такої нової професійної карти аналогічна попередній. 

 

23. Скільки типів сертифікатів EuroPsy існує? 

Існує Базовий сертифікат EuroPsy, а також Спеціалізований сертифікат EuroPsy (в різних областях, наприклад, психотерапія, організаційна психологія і психологія праці), які вимагають додаткової освіти та професійної підготовки.

 

24. Які вимоги для отримання Спеціалізованого сертифікату EuroPsy?

Стандарти розрізняються залежно від галузі знань, але, як правило, для отримання Спеціалізованого сертифікату EuroPsy потрібно не менше 400 годин додаткової освіти і три роки додаткової практики під супервізією.

 

25. Чи можна отримати Спеціалізований сертифікат EuroPsy з психотерапії на основі ступеня магістра та професійної підготовки з психотерапії?

Ні, цей Спеціалізований сертифікат EuroPsy вимагає повної п'ятирічної академічної освіти в галузі психології, а також рік додаткової практики під супервізією. Крім цього, психологу потрібно щонайменше 400 годин подальшого спеціалізованого навчання, три роки спеціалізованої практики та 150 годин супервізії.

 

26. Як співвідноситься Спеціалізований сертифікат EuroPsy з психотерапії з Європейським сертифікатом з психотерапії (ECP)?

Власник Спеціалізованого сертифікату EuroPsy з психотерапії може претендувати на Європейський сертифікат з психотерапії (ECP, який видається Європейською Асоціацією Психотерапії), але не навпаки. Для цього є дві причини: по-перше, Європейський сертифікат з психотерапії (ECP) не вимагає повної п'ятирічної академічної освіти з психології, по-друге його стандарти значно нижчі.

27. Чому існує Спеціалізований сертифікат EuroPsy з Організаційної психології та психології праці?

Психологи в організаціях виконують роботу, аналогічну роботі інших фахівців (наприклад, розробка дизайну робочого місця, управління людськими ресурсами або організаційними змінами), але на основі інших компетентностей. Власники Спеціалізованого сертифікату EuroPsy з організаційної психології та психології праці є кваліфікованими психологами та експертами у цій галузі, які мають значну додаткову освіту та підготовку.

Подача заявки на EuroPsy сертифікацію

 

1. Як отримати Сертифікат EuroPsy?

Психологи повинні заповнити заявку (яку можна завантажити з веб-сайту Національного комітету EuroPsy) і подати її разом з необхідними документами до Національного комітету EuroPsy.

 

2. Як довго діє Сертифікат  EuroPsy?

Сім років. До закінчення цього терміну психолог повинен повторно подати заявку на аналіз і продовження дії Сертифікату.

 

3. Як сертифікація EuroPsy сприяє мобільності?

Програма сертифікації EuroPsy спрощує міжнародну мобільність, завдяки Європейському базовому стандарту кваліфікації та наданню інформації про кваліфікацію окремого психолога. Це може прискорити визнання кваліфікації психолога регулюючими органами. Сертифікат EuroPsy в конкретній країні є професійною картою, як це зазначено в Європейській директиви 2005/36 / EC. Сертифікація EuroPsy була запропонована в якості основи для Загальної рамки кваліфікації психологів в переглянутій Директиві.

 

4. Як довго триває перехідний період?

Перехідний період, протягом якого кваліфіковані психологи зі значним досвідом роботи можуть отримати Сертифікат EuroPsy, триває три роки, починаючи з дати запуску програми сертифікації EuroPsy в конкретній країні. Після запуску програми сертифікації на рівні спеціаліста починається відлік нового трирічного періоду (який передбачає два додаткових роки для Базового сертифіката EuroPsy лише для кандидатів на Спеціалізований сертифікат).

 

5. Чи можуть студенти подати заявку на участь в програмі сертифікації EuroPsy?

Ні. Для подачі заявки потрібна завершена академічна освіта тривалістю не меншою за 5 років і не менше одного року практики під супервізією.

 

6. Чи визнає програма сертифікації EuroPsy ступінь бакалавра психології?

Ні. Ступінь бакалавра психології не має окремого статусу в контексті EuroPsy. Ступінь бакалавра є обов'язковою умовою завершеної академічної освіти тривалістю не меншою за 5 років.

 

7. Чи потрібна для отримання Сертифікату EuroPsy ступінь магістра?

Так. Однак ступінь магістра має базуватися на 5-річному навчальному плані. Якщо  ступінь магістра було присуджено за скороченою освітньою програмою необхідно отримати додаткову освіту. У країнах, які не запровадили Болонську систему, може бути розглянуто альтернативні освітньо-кваліфікаційні рівні, що були отримані в ході  п'ятирічного навчання.

 

8. Чи можуть психологи-науковці також отримати Сертифікат EuroPsy?

Так, можуть, якщо їх освіта відповідає вимогам, при цьому практика під супервізією має бути професійною практикою. Цей тип практики відрізняється від практики викладача і / або дослідника.

 

9. Чи можуть викладачі психології отримати Сертифікат EuroPsy?

Ні, якщо вони також не працюють професійними психологами і не відповідають базовим вимогам EuroPsy.

 

10. Чи обов'язково проживати в країні ЄС, щоб отримати Сертифікат EuroPsy?

Ні, потрібно, щоб національна асоціація-член EFPA дала згоду на впровадження програми сертифікації EuroPsy і щоб в цій країні був Національний комітет EuroPsy.

 

11. Яка додаткова цінність (додана вартість) Сертифікату EuroPsy в порівнянні зі ступенем магістра європейського університету?

Не всі ступені магістра задовольняють вимоги сертифікації EuroPsy, тому що вони можуть відрізнятися за тривалістю та / або змістом. Сертифікат EuroPsy підтверджує, що психолог пропрацював не менше одного року під супервізією на додачу до ступеня магістра, і що його власник дотримується етичних стандартів практики.

 

12. Чи можуть психологи поза межами Європи отримати Сертифікат EuroPsy?

Можливо.  Сертифікат EuroPsy був розроблений для європейських психологів, які здобули освіту і професійну підготовку в Європі. Однак іммігранти з інших країн можуть подати заявку на участь в програмі сертифікації EuroPsy, якщо вони можуть надати докази того, що їх освіта та професійна підготовка відповідають стандартам EuroPsy.

13. Скільки психологів мають право на отримання Сертифікату EuroPsy?

За оцінками, принаймні 200 000 європейських психологів можуть претендувати на сертифікацію EuroPsy. Більш однозначної відповіді поки дати не можна.

 

14. Чи покриваються послуги психологів з Реєстру EuroPsy страховими компаніями?

Деякі країни мають страхове покриття для психологічних послуг  в галузі охорони здоров'я. Це залежить від національної регуляції галузі охорони здоров'я. Наявність психолога в Реєстрі EuroPsy не надає автоматичного права на покриття його  послуг страховими компаніями.

Реєстр EuroPsy для користувачів психологічних послуг

1. Чи може Реєстр EuroPsy допомогти знайти психолога?

Так. У Реєстрі EuroPsy є функція пошуку, яка дозволяє знайти психолога в певній географічній області та сфері практики / спеціалізації. У Реєстрі також наводяться інші подробиці, наприклад, якими мовами володіє психолог.

2. Як мені знайти психотерапевта?

До Реєстру EuroPsy входять психологи, які мають Спеціалізований сертифікат EuroPsy з психотерапії. Так що їх легко знайти за допомогою функції пошуку в Реєстрі.

 

3. Чи всі європейські психологи включені до Реєстру EuroPsy?

Ні. У Реєстрі зберігаються тільки імена тих, хто був сертифікований у відповідності зі стандартом програми сертифікації EuroPsy.

 

4. Чи охоплює Реєстр EuroPsy всіх психотерапевтів?

EuroPsy охоплює тільки психотерапевтів, які також є кваліфікованими психологами та мають два Сертифікати: Базовий сертифікат EuroPsy та Спеціалізований сертифікат EuroPsy з психотерапії. Інші фахівці, що пропонують свої послуги в якості психотерапевтів, не включені.

 

5. Чи охоплює Реєстр EuroPsy також психіатрів?

Ні. Психіатр - це інша професія в галузі медицини.

 

6. Яка користь від Реєстру EuroPsy для користувачів психологічних послуг?

EuroPsy допомагає користувачам психологічних послуг орієнтуватися серед багатьох постачальників психологічних і аналогічних послуг. Сюди не входять постачальники послуг з більш низькою освітою (наприклад, ступінь бакалавра психології) та / або іншою освітою (наприклад, психотерапевти).В Реєстр також не вносятся фахівці зі ступенем магістра психології, що не завершили практику під супервізією або які не дотримуються чітких етичних стандартів.

 

7. Як  Реєстр EuroPsy захищає користувачів психологічних послуг?

Реєстр EuroPsy надає користувачам психологічних послуг чітку і доступну інформацію про кваліфікованих психологів. Це гарантує, що психологи мають належну підготовку і досвід. Це також гарантує, що психолог буде діяти відповідно до етичного кодексу НПА України та асоційованих організацій.

8. Які етичні стандарти програми EuroPsy?

EuroPsy вимагає, щоб психологи підписали так званий метакод EFPA, всеосяжний етичний кодекс, який стосується всіх європейських психологів. Це також вимагає від психологів дотримання етичного кодексу країни, в якій вони практикують.

 

9. Як мені подати скаргу на психолога?

Ви можете подати скаргу в Національну асоціацію психологів України (адреса вказана на сайтах НПА та EFPA).

 

10. Чи видаляли коли-небудь психологів з Реєстру EuroPsy?

Поки цього не ставалося. Це може статись, якщо сплине та не буде подовжено термін дії Сертифікату EuroPsy або якщо психолог порушить етичні правила.

11. Що станеться, якщо психолог діятиме всупереч правилам Етичного кодексу?

Будь-який клієнт може подати скаргу в Національну асоціацію психологів України (адреса вказана на сайті). Комітет з етики розгляне справу і заслухає обидві сторони. Комітет може вдатись до кількох санкцій проти психолога. У разі серйозного порушення в Реєстр EuroPsy буде внесено повідомлення про те, що психолог більше не відповідає стандартам EuroPsy, і Сертифікат EuroPsy втратить свою силу. У менш серйозних випадках дію Сертифікату EuroPsy може бути призупинено на певний час.

12. Чи надає Реєстр EuroPsy інформацію про спеціалізацію психологів?

Так, це так. У Реєстрі EuroPsy і Сертифікаті EuroPsy зазначено, в якій сфері практики психолог є компетентним. У Реєстрі також буде вказано, які психологи отримали Спеціалізований сертифікат EuroPsy в тій чи іншій сфері.

 

13. Чи можна за допомогою Реєстру EuroPsy отримати консультацію психолога з іншої країни?

Так, Реєстр EuroPsy допомагає знайти психолога з інших країн Європи. У деяких випадках витрати на психологічну допомогу можуть покриватися національною системою страхування.

 

 

Реєстр EuroPsy

1. Де мені знайти Реєстр EuroPsy?

Реєстр знаходиться в Інтернеті за адресою: https://www.europsy.eu/search-psychologist.

2. Чи можу я довіряти психологам з Реєстру EuroPsy?

Так. Перед тим, як отримати Сертифікат EuroPsy, психологи проходять сувору процедуру оцінки. Більш того, психологи повинні підтримувати свою кваліфікацію, і це теж перевіряється.

3. Чи оновлюється Реєстр EuroPsy?

Так, Реєстр EuroPsy оновлюється не рідше одного разу на місяць.

 

4. Які спеціалізації є в психології?

Основні сфери практики: освітня психологія, клінічна психологія та психологія здоров'я, организаційна психологія та психологія праці; є широка четверта категорія для інших областей (наприклад, судова психологія, психологія трафіку). Є Спеціалізований сертифікат EuroPsy по психотерапії (з 2010 р.) та Спеціалізований сертифікат з организаційної психології та психології  праці (введені в 2013 р.).

 

5. Як мені вибрати компетентого психолога для вирішення моєї проблеми?

Перевірте Реєстр EuroPsy на веб-сайті та пошукайте сферу практики і відомості про досвід спеціаліста.

 

6. Чи охоплює Реєстр EuroPsy тільки психологів у сфері охорони здоров'я?

Ні. Реєстр EuroPsy охоплює всі області професійної психології.

7. Чи гарантує Реєстр EuroPsy актуальність знань психологів?

Так. Психологи повинні витрачати певну кількість часу на неперервний професійний розвиток та підтримувати свою компетентність на практиці. Їх досягнення оцінюється при оновленні Реєстру EuroPsy.

 

8. Як роботодавці можуть використовувати Реєстр EuroPsy?

Роботодавці можуть використовувати Реєстр EuroPsy, щоб перевірити, чи відповідають кандидати стандартам EuroPsy, і визначити, в якій сфері практики вони компетентні.

bottom of page